top of page

Izvješće sa sastanka Udruge hrvatskih skipera i posada jahti i Udruženja pružatelja usluga smještaja


U predvečerje ovogodišnje, iznimno intenzivne sezone chartera na Jadranu održan je sastanak dviju ključnih strukovnih udruga u sektoru nautičkog turizma. Uz domaćinstvo g. Paška Klisovića, predsjednika Udruge „charteraša“ na sastanku su nazočili predstavnici Udruge skipera s njezinim predsjednikom g. Vickom Ozretić.Budući da su ove dvije djelatnosti neraskidivo povezane te na mnogo razina ovise jedna o drugoj, na sastanku su izneseni najčešći problemi s kojima se susreću djelatnici ove vrlo važne ali nedovoljno valorizirane grane turizma. Osim da si međusobno ukažu na probleme, inicijatori ovog dijaloga sastanak su organizirali kako bi zajedničkim promišljanjem našli optimalna rješenja problema u svrhu pojednostavljenja i podizanja razine kvalitete usluga.


Kao prvi problem iznesena je situacija s obračunom PDV-a budući da velika većina skipera nije u

njegovom sustavu, što dovodi do diskrepancije obračuna cijena usluge od strane chartera i strane

skipera. Međusobni pozitivan zaključak je da bi se usluga skipera trebala naplaćivati bez obračunatog PDV-a, pri čemu će skiper dobiti punu dnevnicu koja je naplaćena gostu po cjeniku charter agencije. Budući da se radi o usluzi na čije pružanje svaki skiper posebno plaća porezne obaveze prema trenutnim propisima i vrsti registrirane djelatnosti, usluga ne bi trebala biti dvostruko oporezovana, što se do sada često događalo. Zadatak obiju udruga je zatražiti savjet poreznih stručnjaka te utvrditi način kako rečeno implementirati u praksu.


Drugi problem koji često dovodi do nesporazuma jest vrijeme vraćanja plovila u bazu, na kraju

chartera. Primjerice, ako charter agencija u svojim uvjetima ugovora o najmu zahtjeva povratak u

petak (u popodnevnim satima), dok se iskrcaj gostiju očekuje u subotu ujutro; je li skiperova obaveza

ostati na plovilu do vremena iskracaj gostiju? Stav Udruge skipera jest da bi skiper trebao ostati na

plovilu do iskrcaja gostiju kako bi se izbjegli mnogi problemi koji nastaju nestručnim rukovanjem

gostiju s brodskim uređajima za vrijeme dok skiper nije prisutan na plovilu. Međutim, kroz raspravu je

uočeno da charter agencije nemaju ujednačen stav, odnosno uvjete povratka plovila u bazu te da je

teško jednoznačno riješiti problem povratka. U svakom slučaju, zaključeno je da charter agencija i

skiper (posada) prije dogovorene suradnje moraju posebnu pažnju posvetiti uvjetima najma koji

govore o povratku te uskladiti pravila prije dolaska gostiju kako bi se izbjegli mogući nesporazumi s

gostima tijekom trajanja chartera a posebno na samom kraju. Udruga skipera stoji pri preporuci svojim članovima i kolegama da ostanu na plovilu do iskrcaja gostiju, pogotovo kad se radi o tehnički zahtjevnijim brodskim sustavima te pogotovo u slučaju nepovoljni vremenskih prilika.


Tijekom cijelog razgovora između predstavnika dviju udruga provlačila se tema izdavanja računa i

(financijski) legalnog poslovanja. Stav Udruge hrvatskih skipera i posada jahti jest da podržava

isključivo transparentno i financijski legalno poslovanje uz izdavanje računa, kako prema charter

agenciji, tako i prema gostima. S tim u vezi pozdravljena je i dobrodošla inicijativa potpisivanja ugovora o suradnji između charter agencije i skipera (posade) te će uz manje korekcije biti prihvaćen

pravilnik o pravima i obavezama obiju strana. Ovim ugovorom po prvi put će se jasno i

nedvosmisleno definirati svi segmenti usluga koje pružaju skiperi i njihove posade, za razliku od

dosadašnjeg poslovanja na temelju „nepisanih pravila i uzanci“. Kao velik problem s kojim se susreću charteri istaknuta je situacija gdje skiperi uskaču u ulogu agenta te gostima koje je susreo u jednom charteru, za svoj račun preusmjeravaju drugom charteru; najčešće ilegalno naplaćujući iznos agencijske provizije. Oko ovog problema raspravljalo se na dugo i široko te je zaključeno da se takve situacije mogu spriječiti li barem ograničiti potpisivanjem ugovora te njegujući suradnju chartera i skipera na temeljima „loyaltyja“, odnosno po principu „kućnog skipera“ koji će cijele ili većinom sezone raditi kod istog chartera te biti posebno motiviran „ostati lojalan“.


Teme koje su ostale bez zaključaka, ali predstavljaju temelj za sljedeći sastanak; su teme vezane za

loše strane zajedničkih djelatnosti. Naime, svi se slažu kako na tržištu postoje charter agencije i

booking agenti koji ne posluju posve legano te svojim ponašanjem predstavljaju problem čitavoj grani nautičkog turizma. Isto tako, svjesni smo i pritužbi na neprofesionalnost skipera u smislu nemara i neurednosti, preko nekomunikativnosti i neljubaznosti prema gostima, do zlouporabe alkohola i droga. Zbog svega navedenog predlaže se formiranje baze podataka u kojima će biti navedene agencije, agenti i skiperi koji se do sada nisu pokazali kao puzdani partneri.

Također, dotaknuta je tema otkaza skiperaže. Budući da su u ugovoru o najmu plovila jasno

navedena prava i obaveze u slučaju otkaza najma, ostaje za naći zaključak što napraviti s oštećenim

skiperom koji ostaje bez dogovorenog tjedna skiperaže. Isto se odnosi i na „early check-in“. Budući da ovu uslugu charteri dodatno naplaćuju, stav Udruge skipera je da skiper koji u službu dolazi ranije također zaslužuje dodatnu naknadu. Slijedom navedenoga, dotaknuta je i tema one-way chartera pri čemu skiper iskrcava goste u petak te ima cca 15-ak sati napraviti transfer do baze (najčešće Du-St). Budući da ovu uslugu charter dodatno naplaćuje, Udruga skipera smatra da i skiper također zaslužuje dodatnu naknadu, što zbog dodatnog obima posla, što zbog sigurnosnih razloga (angažiranje transfer-partnera).


Na samom kraju, spomenut je problem polica osiguranja skiperske odgovornosti, na čemu će charteri sve više inzistirati. Predloženo je da se uspostavi direktan kanal komunikacije s osiguravateljima tako da skiper koji je imao štetu za koju je odgovoran, nakon potvrde s osiguravateljem cijelu stvar prepusti direktno charteru i osiguravatelju. Radi provjere svih mogućnosti oko ovog prijedloga savjet će se zatražiti od g. Đeka Šurije, istaknutog stručnjaka na području osiguranja. Dodatno, zadatak Udruge skipera je da svoje članstvo i kolege dodatno educira o svakoj stavci police putem seminara/webinara ili na neki drugi učinkovit način.

Na samom kraju sastanka spomenut je i minimalni standard kabine za posadu. Posebno ugrožene u

ovom slučaju su naše kolegice hostese koje često rade bez osnovnih higijenskih uvjeta. Predstavnici

Udruge skipera naglasili su da hostesa mora imati svoj vlastiti wc a da bi katamaranske „grobnice“

trebalo opremiti bočnim prozorom , wc školjkom , umivaonikom, USB priključkom te osnovnom

rasvjetom kao nekakvim minimumom za normalno funkcioniranje posade prilikom pružanja usluge.


Vicko Ozdretić, predsjednik Udruge hrvatskih skipera i posada jahti.

478 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page