Udruga Hrvatskih skipera i članova posada jahti nastala je zbog višegodišnje želje njenih osnivača da promoviraju i razvijaju struku, standardiziraju uslugu, pomažu i usmjeravaju nove generacije, brinu o Jadranskom moru i ekologiji.

Osnivači udruge su redom iskusni skiperi koji su prošli kroz sve faze nautičkog turizma, od perača i mornara do kapetana najluksuznijih jahti na Jadranu. 

Zajedničke su nam želje i ambicija da osiguramo našim nasljednicima ono što mi nismo imali: sigurno i stabilno tržište, jasna pravila i priznanje struke. 

Zadaće osnivača su jačati nautički oblik turizma, posebno jahti s posadom, razvojnu suradnju i unaprijediti struku, zaštititi prava, rješavati probleme na koje nailaze članovi Udruge, osigurati suradnju sa državnim tijelima i organizacijama te zastupati interese članova pred istima; s posebnom brigom o zaštiti mora i priobalja. Također nam je zadaća raditi na razvoju svijesti  i aktivnostima  za smanjenje otpada i povećanje recikliranja, te promicanje i očuvanje naše pomorske baštine.

Ivan Lokica

Član upravnog odbora

Mate Bedrica

Član upravnog odbora

Jurko Anzulović

Član upravnog odbora

Vicko Ozretić

Predsjednik

Mislav Vlahov

Tajnik

Mario Barešić

Član upravnog odbora