top of page

Udruga Hrvatskih skipera i članova posada jahti nastala je zbog višegodišnje želje njenih osnivača da promoviraju i razvijaju struku, standardiziraju uslugu, pomažu i usmjeravaju nove generacije, brinu o Jadranskom moru i ekologiji.

Osnivači udruge su redom iskusni skiperi koji su prošli kroz sve faze nautičkog turizma, od perača i mornara do kapetana najluksuznijih jahti na Jadranu. 

Zajedničke su nam želje i ambicija da osiguramo našim nasljednicima ono što mi nismo imali: sigurno i stabilno tržište, jasna pravila i priznanje struke. 

Zadaće osnivača su jačati nautički oblik turizma, posebno jahti s posadom, razvojnu suradnju i unaprijediti struku, zaštititi prava, rješavati probleme na koje nailaze članovi Udruge, osigurati suradnju sa državnim tijelima i organizacijama te zastupati interese članova pred istima; s posebnom brigom o zaštiti mora i priobalja. Također nam je zadaća raditi na razvoju svijesti  i aktivnostima  za smanjenje otpada i povećanje recikliranja, te promicanje i očuvanje naše pomorske baštine.

Mislav Vlahov

Tajnik

Ina Vojvodić

Član upravnog odbora

Mate Bedrica

Član upravnog odbora

Janko Ivaniš

Član upravnog odbora

Ivan Lokica

Član upravnog odbora

Vicko Ozretić

Predsjednik

Mario Barešić

Dopredsjednik

Jurko Anzulović

Član upravnog odbora

bottom of page